O nás

Jsme tým odborníků zabývající se tvorbou a realizací projektů a programů zaměřených na aktivní formy cestovního ruchu, sportu a dalších volnočasových aktivit.

Našim cílem je navrhovat tyto projekty tak, aby byly dlouhodobě udržitelné, v souladu s ochranou životního prostředí, akceptovatelné rezidenty v řešených územích, ekonomicky přínosné a při tom velmi atraktivní. Námi řešené projekty připravujeme na základě inovativních metod sociologických průzkumů a podrobného terénního průzkumu.

Zároveň realizujeme projekční práce a služby spojené s těmito aktivitami – přípravu projektové dokumentace, zajištění stavebního řízení, administraci a realizaci různých typů staveb.

SKITOURING.cz

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu - Czechtourismem a Klubem Českých turistů pracujeme na tvorbě národního produktu cestovního ruchu v oblasti výstavby, pasportizace a následné prezentace legálních skitouringových tras v ČR. Jsme připraveni i ve vaší turistické destinaci navrhnout a realizovat tuto velmi atraktivní sportovní a volnočasovou aktivitu, která je zároveň novým trendem aktivních forem cestovního ruchu.

- připravujeme trasy ve všech českých pohořích
- realizujeme eventy s průvodcem pro skupiny i jednotlivce
- délka akcí od několika hodin po několik dní
- možnost zapůjčení vybavení, materiálu
- zajišťujeme tematické přednášky a školení

CYKLISTIKA

Organizujeme aktivity v regionu Valašska - eventy s průvodcem pro skupiny i jednotlivce včetně možnosti zapůjčení kol, zajištění ubytování, cateringu a doprovodného programu.

GRAVEL CZECH

Projektem národní úrovně je námi připravovaný produkt Gravel Czech, který mapuje a navrhuje ideální systém propojení cest pro gravelová kola podél hranic České republiky. I ve vaší turistické destinaci můžeme navrhnout a realizovat tuto velmi atraktivní sportovní a volnočasovou aktivitu, která je zároveň novým trendem aktivních forem cestovního ruchu.

TREKING

Eventy s průvodcem nabízíme ve všech pohořích, primárně v Beskydech, Javornících a Jesenících.

SPORT DO ŠKOL

Náš tým má vysokou odbornost a dlouholeté zkušenosti se zaváděním opatření a metodik vedoucích k větší podpoře pohybové aktivity ve školách i v mateřských školách.

naše procesy

Jak pracujeme

01

Posouzení záměru

Díky mnohaletým zkušenostem v oboru jsme schopni provést odborné posouzení Vašeho investičního záměru,

02

Eliminace
rizik

Eliminujeme nebo poukážeme na případné rizika záměru a navrhneme smysluplné řešení projektu

03

Příprava
dokumentace

Vytvoříme projektovou dokumentaci pro stavební povolení, výběr dodavatele, realizační dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení.

04

Inženýrská
činnost

Nabízíme též inženýrskou činnost spojenou s fází jednání s úřady (povolení stavby).

05

Realizace projektu

Postavíme co je třeba, na čem se dohodneme v požadované kvalitě a v dohodnutém čase.

TRAIL SYSTEM EVENT s.r.o.

Vysoká kvalita s ohledem na životní prostředí

ČINNOSTI

Profesionální řízení ucelených projektů
s důrazem na vazbu záměr - realita

Nechejte si od nás navrhnout a realizovat jedno i vícedenní eventové akce na míru. Nejen že se velmi dobře pobavíte, ale také se dozvíte velmi mnoho zajímavých informací, které uplatníte jak v běžném životě, tak při vašich volnočasových aktivitách v přírodě.

Akce jsou vhodné jak na seznámení, tak na zdokonalení dovedností skialpinistických, při jízdě na horských kolech apod..

Pokud chcete, aby vaše destinace, oblast, zařízení splňovala kritéria konkurenceschopnosti, udržitelnosti a atraktivnosti, nechejte si zpracovat rozvojovou strategii založenou na podrobném sociologickém a terénním průzkumu místa. Pomůžeme eliminovat negativní vlivy, udržet případně dostat vaši destinaci, zařízení nebo individuální projekt mezi nejlepší.

  • projekty pro sportovní a volnočasové aktivity
  • projekty speciálního zakládání staveb

Stavební řízení pro všechny druhy staveb jak pro jednotlivce, tak pro obce, města i developery.

Zajištění autorského a technického dozoru autorizovanými osobami pro široké spektrum stavebních projektů.

Vedení staveb a stavebních projektů od A do Z.

Více o našich činnostech spojených se stavbami, inženýringem a dozory naleznete na www.trailsystem.cz

AKTUALITY

Co je u nás nového

ozvěte se nám

Kontakty

TRAIL SYSTEM EVENT s.r.o.
Masarykovo nám. 66,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 19537379
DIČ: CZ19537379

PROJEKCE – STAVBY – INŽENÝRING

Tomáš Kalabus
+420 739 678 078
TomasKalabus@trailsystem.cz

Ing. David Musil
+420 608 417 611
DavidMusil@trailsystem.cz

S kým spolupracujeme

Spolupráce

Czech Tourism

trasování a údržba tras pro skitouring a gravel cyklistiku

Klub českých turistů

administrace skitour sekce

Horská služba

odborná spolupráce, bezpečnost a prevence u outdoorových aktivit

Hannah a Rockpoint

partner skitouring